اندیشه شمال

بیش از ۳۰ سال تجربه در صنعت فیلتر

فیلترهای روغن

فیلترهای گاز

فیلترهای هوا

تولیدکننده فیلترهای صنعتی در ایران

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

(استصنا)

شرکت دانش بنیان صنعتی

استفاده از بهترین مدیای موجود در دنیا (H&V آمریکا) و بهره جستن از ماشین آلات مدرن در خط تولید و همچنین تیم کنترل کیفی مجرب باعث آن شده که محصولات تولید شده این شرکت از کیفیت و کارایی خوبی برخوردار باشند و این مهم در میزان رضایتمندی مشتریان این شرکت مشهود می باشد.